تعبير خواب آرنج  

تعبير خواب آرنج | تعبيرخواب آرنج | tabire khab
تعبير خواب آرنج,تعبير خواب آرنج دست,تعبير خواب ارنج,تعبير خواب زخم ارنج,تعبير خواب دیدن آرنج,تعبير دیدن آرنج در خواب,تعبير زخم آرنج در خواب
خواب آرنج یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آرنج در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آرنج می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب آرنج را مطالعه نمایید و متوجه شوید آرنج چه تعبيری دارد
تعبير خواب آرنج از دید آنلی بیتون
تعبير خواب آرنج ، دستمزد کم بر

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آروغ  

تعبير خواب آروغ | تعبيرخواب آروغ | tabire khab
تعبير خواب آروغ زدن,تعبير خواب آروغ زدن بچه,آروغ در خواب,تعبير خواب آروغ زدن,تعبير خواب آروغ,تعبير آروغ زدن در خواب,تعبير خواب آروغ زدن سر سفره,تعبير آروغ در خواب
خواب آروغ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آروغ در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آروغ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب آروغ را مطالعه نمایید و متوجه شوید آروغ چه تعبيری دارد
تعبير خواب آروغ از دید محمد بن سیرین
تعبير خو

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آشغال  

تعبير خواب آشغال | تعبيرخواب آشغال | tabire khab
تعبير خواب آشغال,تعبير خواب آشغال در خانه,تعبير خواب آشغال بینی,تعبير خواب آشغال گوش,تعبير خواب آشغال در چشم,تعبير خواب آشغال دماغ,تعبير خواب آشغال انداختن,تعبير خواب اشغال جمع کردن,تعبير خواب اشغال بینی,تعبير خواب زباله در خانه,تعبير خواب اشغال دماغ
خواب آشغال یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آشغال در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آشغال می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب آشغا

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آشپزی  

تعبير خواب آشپزی | تعبيرخواب آشپزی | tabire khab
تعبير خواب آشپزی,تعبير خواب آشپزی مرده,تعبير خواب آشپزی آکا,تعبير خواب آشپزی کردن,تعبير خواب آشپز,تعبير خواب آشپزخانه,تعبير خواب مرده در حال آشپزی,تعبير خواب آشپزی کردن در آشپزخانه
خواب آشپزی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آشپزی در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آشپزی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب آشپزی را مطالعه نمایید و متوجه شوید آشپزی چه تعبيری دارد
تعبير خواب آشپزی

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آشپزخانه  

تعبير خواب آشپزخانه | تعبيرخواب آشپزخانه | tabire khab
تعبير خواب آشپزخانه,تعبير خواب آشپزخانه نامرتب,تعبير خواب آشپزخانه کثیف,تعبير خواب آشپزخانه بزرگ,تعبير خواب کابینت آشپزخانه,تعبير خواب کارد آشپزخانه,تعبير خواب شستن آشپزخانه,تعبير خواب وسایل آشپزخانه,تعبير خواب موش در آشپزخانه,تعبير خواب ظروف آشپزخانه,تعبير خواب چاقوی آشپزخانه
خواب آشپزخانه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آشپزخانه در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آشپزخانه می گر

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آرامش  

تعبير خواب آرامش | تعبيرخواب آرامش | tabire khab
تعبير آرامش داشتن در خواب,تعبير خواب آرامش,تعبير خواب آرامش داشتن,تعبير خواب احساس آرامش,آرامش داشتن در خواب,تعبير احساس آرامش در خواب,تعبير خواب احساس آرامش کردن
خواب آرامش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آرامش در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آرامش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب آرامش را مطالعه نمایید و متوجه شوید آرامش چه تعبيری دارد
تعبير خواب آرامش از دید کتاب سرز

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آژیر  

تعبير خواب آژیر | تعبيرخواب آژیر | tabire khab
تعبير آژیر در خواب,تعبير خواب آژیر,تعبير خواب آژیر آمبولانس,تعبير خواب آژیر پلیس,آژیر در خواب,تعبير خواب آژیر آتش نشانی,تعبير خواب شنیدن آژیر,تعبير شنیدن صدای آژیر در خواب
خواب آژیر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آژیر در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آژیر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب آژیر را مطالعه نمایید و متوجه شوید آژیر چه تعبيری دارد
تعبير خواب آژیر از دید لوک اویتنها

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آزمایشگاه  

تعبير خواب آزمایشگاه | تعبيرخواب آزمایشگاه | tabire khab
تعبير آزمایشگاه در خواب,تعبير خواب آزمایشگاه,تعبير خواب آزمایشگاه علمی,تعبير خواب در آزمایشگاه بودن,آزمایشگاه در خواب,تعبير خواب آزمایش کردن در آزمایشگاه,تعبير خواب آتش سوزی در آزمایشگاه
خواب آزمایشگاه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آزمایشگاه در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آزمایشگاه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب آزمایشگاه را مطالعه نمایید و متوجه شوید آ

ادامه مطلب  

تعبیر خواب بالش  

تعبير خواب بالش | تعبيرخواب بالش | tabire khab
تعبير خواب بالش,تعبير خواب بالش سفید,تعبير خواب بالش قرمز,تعبير خواب بالش پر,تعبير خواب بالش دادن به مرده,تعبير خواب بالشت مار,تعبير خواب بالش کهنه,تعبير خواب بالش ابن سیرین,تعبير خواب بالشت ابی,تعبير خواب بالش سیاه,تعبير خواب بالش سفید
خواب بالش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بالش در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب بالش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب بالش را مطالعه نمایید و م

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آسمان  

تعبير خواب آسمان | تعبيرخواب آسمان | tabire khab
تعبير خواب آسمان,تعبير خواب آسمان پر ستاره,تعبير خواب آسمان آبی,تعبير خواب آسمان ابری,تعبير خواب آسمان شب,تعبير خواب آسمان سیاه,تعبير خواب آسمان قرمز,تعبير خواب آسمان پر ستاره,تعبير خواب آسمان آبی,تعبير خواب آسمان پر از ستاره,تعبير آسمان پر ستاره در خواب,تعبير خواب دیدن آسمان پر از ستاره,تعبير خواب اسمان ابی,تعبير خواب دیدن آسمان آبی,تعبير خواب آسمان پرستاره,تعبير خواب آسمان ابری,تعبير خواب آسما

ادامه مطلب  

خواب  

دل خوش از رویای توست از خواب بیدارم مكننه سخن از شعر گوی اینگونه بی تابم مكنمن ندیدم جز هوس از بزم و عیش و نوش توجام زهر از من بگیر و سرد و بیمارم مكنمن ز زیبایی تو در سینه ام دل ساختم پس نگو از زشتیت اینگونه ویرانم مكن من خوشم با یاد تو هرچند خیالی بیش نیستخواب تو زیباتر است ... / از خواب بیدارم مكن

ادامه مطلب  

تعبير خواب بازي  

---------------------------------------------------------------------------------------- تعبير خواب بازی 1. تعبير خواب ا - beytoote.comhttp://www.beytoote.com/sleep/construe2تعبير خواب تعبير خواب , خواب دیدن , تعبير خواب ابن سیرین , تعبير خواب امام جعفر صادق , تعبير ... 2. کامل ترین مرجع تعبير خواب بچه از دید 7 عالم بزرگ …http://www.bisms.ir/baby-sleep/خواب دیدم که با ماشین وبا دو نَفَر از دوستان درسفر بودیم به خانه شخصی رفتیم و در هنگام برگشت ... 3. تعبير خواب سگ دیدن در خواب ابن سیرین امام جعفر …http://taveel.org/سگ/سگ محمدب

ادامه مطلب  

دندون های من کو؟  

این چندمین باره که مادر نگاه نگرانشو بین دهن و چشام می گردونه و میگه که دیشب خواب دیده که چند نفر تمام دندونامو کشیدن 
اما نه با زور میگه که تو خواب بهش گفتم  نه مامان جان چاره دیگه ای نیست بزار بکنن بره !
منم بعد از شنیدن حرفاش مثل هر بار میخندم و میگم مادر خوابه دیگه الکی تعبير و تفسیرش نکن ، بعدش با قدم های بلند به سمت اتاقم میرم،درو پشت سرم میبندم و سرمو با تمام قدرت میکوبم به دیوار
 
پ.ن: شاید یه زمانی برسه که بعدش دندون مصنوعی مو در بیارم و

ادامه مطلب  

Sleep drunk  

آخرین پستم رو تو خواب نوشتم. وقتی میخونمش خنده م میگیره. چی میخواستم بگم؟ اصلاً چه اصراری بود که تو خواب و بیداری بنویسم؟ جزوه ی کلاس دستور زبانم و روش نگارشم یه چیزی توی همین مایه هاست. توی خواب خیال میکنم دارم مینویسم و وقتی کلاس تموم میشه میبینم یه سری خطوط عجیب تو دفترمه که شبیه کلمه س ولی قابل خوندن نیست. خواب آلودگی مثل مستی چیز خطرناکیه. سوای اینکه جفتش آدم رو به کشتن میده، گاهی چرت و پرت هایی از دهن آدم بیرون میاد که سرشو به باد میده.
نت

ادامه مطلب  

 

مرضی گف ماهی یاد ماهی فایترم افتادم... بیچاره نمیدونم چش شد.. از دس من خسته شد یا از تلخی روزگار... خودشو دو سه روز زده بود ب مردن..
میدونستم زنده اس ها... چون اک میمرد باس میومد روی اب...ولی زیر اب بود... س روز ساکن و بی حرکت زیر اب مونده بود...
منم گفتم لابد میخاد بمیره ... انداختمش سطل اشغال...  :|
غذاشم همیشه میدادم ها...بیشتر از اون چیزی ک یارو مغازه داره گفته بود...
چقدم خشگل بود... طلایی بود با باله های بزرگ...
هعی  -_-
اصن میرم یکی دیگه میخرم ببینم اینم همی

ادامه مطلب  

انتظار...  

وقتی انتظار چیزی را میکشی اتفاقی برایت نمی افتد...
شاید همه بگویند اینطور نیست...
وای انتظار کاری برای ادم نمیکندِ...ادم را از ما در نمی اورد...
اما امان از ان روزنه امیدواری...
وقتی کوچکترین امدی از سمت کسی ک انتظارش را میکشی ببینی...پیدا کنی...
وقتی فک کنی قرار است بیاید...
کلی در خیالت خیال بازی کنی...
و لحظه موعود ک رسید....خبری نشود ک نشود...
انجاس ک همه چی خراب میشود...شرو میکنی به ذره ذره اب رفتن...
لحظه لحظه مردن....
انتظار بد نیست...این امید ها هرچند کو

ادامه مطلب  

عشق  

از برف دیروز فقد تب کردن همسرم و شب بیداری من بالاسرش نصیبمون شد!
خداروشکر الان حالش خوبه
همیشه وقتی ب اینده و مادر شدن فک میکردم میترسیدم ،میگفتم من بااین بیخیالی و خواب سنگینم نمیتونم زن و مادر خوبی باشم،اصا صبحا چ جوری پاشم صبحونه درست کنم،من اصا گریه شبونه بچه رو نمیشنوم....!بسکه من خوابالوام!
الان میفهمم خیلی چیزا دست خود ادم نیس!
وقتی یکیو دیوونه وار دوس داری،موقع مریضیش هرررررچقدم خسته باشی خواب ب چشمت نمیاد،خوابتم ببره زود ب زود بیدا

ادامه مطلب  

تعبير خواب آشپزي  

---------------------------------------------------------------------------------------- تعبير خواب آشپزی 1. باعلم | پزشکی ، بارداری ، زایمان ، اطلاعات داروییhttp://baelm.ir/سایت علمی آموزشی پزشکی دارونامه بارداری و زایمان طبیعی و سزارین کمک های اولیه آرایش و ... 2. خیابانی در تایلند برای حراج زنان فاسدhttp://www.funpatogh.com/123457.htmlواک استریت نام خیابانی در تایلند است که در طول ساعات شبانه روز عده عظیمی از فاحشه ها در آن تن ... 3. مدل سارافون های دخترانه ویژه 93http://www.funpatogh.com/مدل-سارافون-های-دختر

ادامه مطلب  

مردن...  

گاهی باید فاصله گرفت از هر چیز برنده و تیز.
. از آدمایی ک با حرفهایشان باعث میشوند دردهایت سرباز کند..
از خاطراتی ک فقط زخمهای دلت رو عمیقتر میکنه.. از جاهایی ک تنهایی الانت رو ب رخت میکشه
باید فاصله گرفت..
راستش تو زندگیم از گذشته ی درس خیلی بزرگی گرفتم
اونم اینه ک اگ حریم اگ حدود و فاصله ات رو همیشه حفظ کنی هیچوقت زخم نمیخوری..
گاهی بهترین دوستت از دشمنم بدتر میشه
گاهی عشقت با نبودش دنیاتو غارت میکنه.. قربون دشمنام برم ک تکلیفشون مشخصه... 
 
میگف

ادامه مطلب  

معرفی کتاب به خواب شیرین بروید از مجموع کتابهای کتابخوان آذر  

به خواب شیرین بروید
نوشته جواد ترکاشوند
یکـی از مشـکلات شـایع در دنیـای ماشـینی امـروز، بیخوابـی اسـت. بیخوابی به معنـای نخوابیدن نیسـت، بلکه مراد، خوابی اسـت که با دردسـرها و سـختی ِها همراه اسـت و فرد پس از بیداری، احسـاس راحتی و رفع خسـتگی نمیکند. بـا توجـه بـه اینکه آگاهی یافتـن از چگونگی، زمان، مراحـل، و روند خـواب و بیخوابی در رفع نگرانـی و کنار آمدن و حـل بیخوابـی، به تنهایـی بسـیار مفیـد اسـت، در جای جای ایـن نوشـتار و به مناسـبت

ادامه مطلب  

گفتمش ... گفتا ...  

گفتمش ...
 گفتا که من تنها نه ام
گفتمش ...
گفتا ندانم خود چه ام
گفتمش ...
گفتا نشاید تا ابد
گفتمش ...
گفتا شدیدا با اشد
گفتمش ...
گفتا که شاید هیچوقت
گفتمش ...
گفتا که باید هر دو وقت
گفتمش ....
گفتا برو اندیشه کن
گفتمش ...
گفتا هنر را پیشه کن
گفتمش ...
گفتا که راه چاره نیست
گفتمش ...
گفتا که راه چاره چیست ؟
گفتمش ...
گفتا که بسپار با احد
گفتمش ...
گفتا که شاید با لحد
گفتمش ...
گفتا که شاید خواب بود
گفتمش ...
گفتا که نقش بر آب بود
گفتمش ...
گفتا که بیهوده مگوی
گفتمش ...
گفت

ادامه مطلب  

تو نباشی چه امیدی به دل خسته ی من؟  

مردن کافی نیست باید به موقع مرد.اما هیچکدام از آدم های زندگی من این قاعده را رعایت نکردند 
عمو تمیم,عمو حمید,دایی,مامانبزرگ,موسی,بی بی,آرش برادر جوانم آخ آرش برادر جوانم
وقتی کسی از زندگیت می رود امید داری به دیدار دباره اش بلاخره یک روزی,مثلا ده سال دیگر سر نوزدهم,وسط پارک آب و آتش,لای جمعیت بازار ماهی فروشها,یکی از بوتیک های مدرن الهیه,در تاکسی پشت ترافیک همت,شاید توی کنسرت خواننده ی خالطور احمقی که دعوت شده ای.اما وقتی کسی میمیرد امید هم می

ادامه مطلب  

برای به آرامش رسیدن روح و داشتن خواب راحت  

برای به آرامش رسیدن روح و داشتن خواب راحت اعمال مستحب فراوانی ذکر شده، شما هر ذکر و دعایی را که قبل از خواب انجام دهید نافع است چرا که تنها نام خداست که آرام‌بخش دل‌هاست. اگر می‌توانید شب‌ها قبل از خواب، دو رکعت نماز و سوره «ملک» را بخوانید و «زیارت عاشورا» را زمزمه کنید در کسب آرامش مؤثر خواهد بود.
در هر حال شما هر کار مستحبی را قبل از خواب انجام دهید در کسب آرامش مؤثر خواهد بود. از صلوات غافل نباشید که حلّال مشکلات است؛ «دعای فرج» را زمزمه

ادامه مطلب  

کارتن خواب؟!  

برف سنگینی باریده بود و خدا را شکر کردیم که آلودگی ها را زدوده است.با این حال او که همیشه ماجراها را از یک طرف دیگر هم تماشا می کرد سری به علامت تاسف تکان داده و "بیچاره کارتن خواب ها" را بر زبان آورد.
راست می گفت.توی این سوز و سرما خیلی از کارتن خواب ها به دیار باقی می شتافتند.
برای اینکه تلخی کلامش را بگیرم "معلوم است که کارتن خواب ها را بیشتر از من دوست داری" را بر زبان آورده و در دنباله "از امشب من هم کارتن خواب می شوم تا بیش از پیش مورد علاقه ات

ادامه مطلب  

43. خواب...  

قبل از اینکه گوشیم الارم اذان صبحو بده خواب میدیدم...
خواب مامان و بابای خدا بیامرز حمیدو...
منو مامانو بابا ناتنیه حمیدم...
ناراحت بود جاریم هم بود داشت جارو میکرد خونشونو...
ولی بازم بابای حمید بهش اخم میکرد...
او رفت بابای حمید پول دستش بود میخواست بده به من...
میگفت همش داد بیداد میکنه(جاریمو میگفت)...
مامان حمید خوشحال بود من اونجام...
یک دم نمینشست...
روحشون شاد...خدا بیامرزدشون...
مرد ساده ای بود ...خوش باور...
همیشه وقتی درو باز میکردم روشون میگفت

ادامه مطلب  

سرما و باز هم سرما!  

دیشب از پشت پنجره دیدم کز کرده بود پشت در حیاط و می‌لرزید. خیلی کوچولو و نحیف بود و مریض به نظر می‌رسید. در را باز کردم و رفتم طرفش. هیچ واکنشی نشان نداد، حتی وقتی با دستم برداشتمش باز هم نه ترسید و نه سعی کرد فرار کند. یک کارتن خالی کفش پیدا کردم و آوردمش توی راهرو. توی یک ظرف برایش کمی برنج ریختم و در ظرف دیگری آب. هیچ تکان نمی‌خورد و همانطور کز کرده بود گوشه کارتن. شب موقع خواب حس کردم راهرو هم سرد است، بهتر است بیاورمش داخل اتاق. بی‌اعتنا به

ادامه مطلب  

از سنگ گفت گنجشک مفت تا حالا  

یک روز از کوچه پس کوچه های امیر آباد نوشتم.یک روز از بیسکوییت گرجی.یک روز از خرمشهر یک روز از خوابیدن با زن عبد یک روز از مردن موسی یک روز از المپیک ریو یک روز از ریوی سفید از روآی سیاه از روزگار سیاه از خاک عالم که ریخته سرم 
از سرم که درد میکند از درد که از هرطرف بخوانی درد است 
از عشق نوشتم که از هرطرف بخوانی بوی باران آبان ماه تهران و کوچه پس کوچه های امیرآباد میزند توی صورتت 
یک بار گفتم شهیدت شدم و خبر نداری که.یک بار گفتم انقدر صدام حسین نب

ادامه مطلب  

شنا و سلامتی  

شنا جزء معدود ورزشهایی میباشد که همزمان تمام عضلات بدن را درگیر میکند بصورتیکه نسبت به سایر رشته های ورزشی درد و فشار بسیار کمتری را متحمل می شویم.
ورزش شنا تاثیر محسوسی در افزایش سلامت، اعتماد به نفس، انرژی مضاعف، خواب آسوده، روحیه شاد، ذهن باز و... دارد.

ادامه مطلب  

غروبی شوکناک و باور نکردنی  

گفتم طرفدارکدوم تیمیگفت پرسپولیسجواب دادم ، چرا؟ باورکن رای نمیاریگفت هرطرف توبگی توش رای هست همون طرفی هستمگفتم ای جان ،به این میگن نیروی انتخاباتیآخرین گفتگویی بود که چند روزپیش به شوخی با مهدی رفیعی کارمند نام آشنای سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان مازندران داشتم که در نهایت ناباوری لحظاتی قبل خبر فوتش راشنیدم.مهدی رفیعی در حال فعالیتهای انتخاباتی برای حضور در عرصه رقابتهای آتی شوراها بود و از شانس خوبی نسبت به بقیه افراد تازه وارد ن

ادامه مطلب  

گلایه  

دلم بهانہ ے تو را دارد
تو مے دانے بهانہ چیست!
 
بهانہ همان است ڪہ شب ها
خواب از چشم من مے دزدد
بهانہ
همان است ڪہ روزها
میان انبوهے از آدم ها
چشمانم را پے تو مے گرداند...
 
بهانہ
همان صبرے است
ڪہ بہ لبانم سڪوت مے دهد
تا گلایہ اے نڪنم از نبودنت...

ادامه مطلب  

گلایه  

دلم بهانہ ے تو را دارد
تو مے دانے بهانہ چیست!
 
بهانہ همان است ڪہ شب ها
خواب از چشم من مے دزدد
بهانہ
همان است ڪہ روزها
میان انبوهے از آدم ها
چشمانم را پے تو مے گرداند...
 
بهانہ
همان صبرے است
ڪہ بہ لبانم سڪوت مے دهد
تا گلایہ اے نڪنم از نبودنت...

ادامه مطلب  

حس خوب  

:: یه نیمه شب که حرم خلوت بود، با گونا تصمیم گرفتیم جلو بریم. خیلی جلو. راه داشت. بلند شدیم و نرم نرمک رفتیم تو دل جمعیتی که زیاد نبودند. گونا خندید و گفت: میتونیم ها! کمی بعد تونستیم. هردومون تونستیم حجرالاسود رو از نزدیک ببینیم و لمس کنیم. حس خنک و آشنایی داشت او سنگ سیاه بهشتی. انگار تموم معنویات جهان رو داری به صورت یک تجسم خنک توی دستت لمس میکنی و به ته ته مادیّتِ معنویت رسیدی! دقیقاً همین حس بدون کم و کاست.طواف که کردیم برگشتیم نشستیم سرجای ا

ادامه مطلب  

درمان طبیعی خروپف  

اگر شما از افرادی هستید که با صدای خروپف، مانع خواب راحت دیگران می شوید بهتر است با راهکارهای طبیعی از بین بردن خروپف آشنا شوید.
به گزارش وبگردی 20:30، خروپف صدایی است که در نتیجه شرایط بد تنفس، ضعف عضلانی حلق و زبان، متورم شدن لوزه‌ها به وجود می‌آید و اختصاص به گروه سنی خاصی ندارد و هر فردی ممکن است به آن دچار شود. اگر خروپف تکرار نشود جای نگرانی وجود ندارد و تنها اطرافیان آن فرد اذیت می‌شوند. شما با مصرف 5 ماده غذایی می‌توانید از شر خروپف راح

ادامه مطلب  

 

 
 
دوباره صبح شده بود و صدای زنگ ساعت داشت وظیفه ی هر روزش را انجام می داد و من باید از تخت خواب گرم و نرم دل می کندم تا بروم مدرسه که برای خودم کسی شوم!!!!!! 
لباس هایم را پوشیدم و خودم را به خیابان رساندم و منتظر ایستادم تا دوستم بیاید... 
چند سالی بود که با هم به مدرسه می رفتیم... 
خانه شان دو خیابان با ما فاصله داشت
یک زمان را از قبل هماهنگ کرده بودیم برای اینکه سر خیابان همدیگر را ببینیم و با هم به مدرسه برویم... 
انگار آن روز به جز ما تمام ابرهای

ادامه مطلب  

نشانه‌های غافلگیر کننده کمبود خواب  

فکر می‌کنید با کم خوابیدن شبانه مشکلی برایتان پیش نمی‌آید؟ قهوه برای چنین مواقعیست‌، مگر نه‌؟ اما نشانه‌های مبارزه شما با بی خوابی آشکارتر از آن چیزیست که فکر می‌کنید‌! شاید با افتخار می‌گویید که قبل از اینکه سرتان به بالش برسد به خواب می‌روید‌‌، اما قبل از اینکه ادامه بدهید باید بدانید که‌: این نشانه‌ واضحی از کمبود خواب است‌! و البته تنها یکی از نشانه‌های اینکه باید بیشتر چشمانتان را بسته نگاه دارید‌. ‌1. بلافاصله به‌خواب می‌

ادامه مطلب  

سيستم هوشمند مديريت ساختمان BMS بخش دوم  

هوشمند سازی ساختمان مسکونی :
جداسازی فضاهای موجود در اماکن مسکونی: ورودی ساختمان ، سالن پذیرایی ، آشپزخانه ، اتاق نشیمن ، خواب اصلی ، اتاق کودکان .
ورودی ساختمان : روشنایی مسیر وارد شدن به ساختمان تا رسیدن به انتها، ایجاد دمای مطلوب ، راه اندازی سیستم های صوتی و تصویری، تنظیم نور فضا ، چراغ ها و پرده ها ،
سالن پذیرایی: تنظیم پرده ها متناسب با موقعیت روز یا شب ، تنظیم روشنایی متناسب با شب یا روز، ایجاد دمای دلخواه،
آشپزخانه : تنظیم پرده ها متنا

ادامه مطلب  

باید پایان کابوسم تو باشی  

 
همیشه بغضِ تو دنیامو لرزوند
هوای گریه هامو داری یا نه ؟!
یه عمره که فراموشت نکردم
منو به خاطرت میاری یا نه ؟!
 
کسی جاتو نمیگیره تو قلبم 
پناهی غیر آغوشت ندارم
صدامو میشنوی ؟! این التماسه 
تو تنهایی ، ولی تنها نذارم
 
با رؤیای تو بیدارم همیشه 
شبایی رو که غرق اضطرابم
من آنقدر خواب بد دیدم ، که میخوام
دیگه هیچوقت تو این دنیا نخوابم
 
ببین دنیای من میلرزه بی تو 
چجوری باید از این غم رهاشم ؟!
باید پایان کابوسم تو باشی 
شاید تعبير رؤیای تو ب

ادامه مطلب  

به داد هم برسیم، حضرات کار دارند!  

توی مترو روبرویم دو پسر جوان نشسته بودند، یکی در آرامش کتاب می خواند،آن یکی زل زده بود به موبایلش و نرم لبخند می زند. مثل وقتی که کودکی صورت ماه مادرش را خواب می بیند. داشتم فکر می کردم شاید یکی از دلایلی که همه ما شبکه های مجازی را بیشتر از کتاب دوست داریم به خاطر «پاداش آنی» است.
 

ادامه مطلب  

فصل پاییز  

فصل پاییزی من که میرسه
فصل اندوه سفر سرمیرسه
تو سکوت خسته باور من
سایه ام فکر جدایی میکنه
شاخه سرد وجودم نمیخواد
رگ بیداری لحضه هام باشه
نفسم در نمیاد
به چشم خواب نمیاد
دل من تو رو میخواد
چشم من گریه میخواد
نفسم در نمیاد
به چشم خواب نمیاد
دل من تو رو میخواد
چشم من گریه میخواد
 

ادامه مطلب  

دانلود بازی Killing Floor 2 برای PC  

داستان بازی Killing Floor 2 در قاره ی اروپا زمانی آغاز می شود که یک بیماری مرگبار در این قاره شیوع کرده است . تنها پس از گذشت یک ماه از وقوع این حادثه و شیوع این بیماری آن جامعه به طور کامل بهم ریخته ارتباط با کشورهای دگر به طور کامل قطع شده , دولت کاملا سقوط کرده و هیچ گونه نیروی نظامی ای هم برای کمک به افراد باقی مانده در کشور وجود ندارد. این بیماری به سرعت همه گیر شده و کشور را به حمامی خون بدل کرده که تمامی افراد باقی مانده در کشور باید برای نجات جان

ادامه مطلب  

می آفرینمت....  

می خواهمت چنانکه شب خسته خواب را می جویمت چنانکه لب تشنه آب را محو تو ان چنانکه ستاره به چشم صبح یا شبنم سپیده دمان آفتاب را بی تابم آنچنانکه درختان برای باد یا کودکان خفته به گهواره تاب را بایسته ای چنانکه تپیدن برای دل یا آنچنانکه بال ِ پریدن عقاب را حتی اگر نباشی ، می آفرینمت چونانکه التهاب بیابان سراب را ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را                                                       یاد زند

ادامه مطلب  

میلاد عیسی مسیح....  

تولد عیسی مسیح اینچنین روی داد:
مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود.اما پیش از آنکه به هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است.
از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمی خواست مریم رسوا شود چنین اندیشید که بی هیاهو از او جدا
 شود.اما همان زمان که این تصمیم را گرفت فرشتهء خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت:"ای یوسف پسر داوود
 از گرفتن زن خود مریم نترس  زیرا آنچه در بطن وی جا گرفته از روح القدس است.او پسری به دنیا خواهد آورد
 که تو باید او را

ادامه مطلب  

 

دیشب آخر براش قاطی کردم
هی گفت چته چته
گفتم وقتی تو نمیگی چته و خودتو میبری پشت دیوار قایم میکنی و به تنهاییت و دوستات و خواب پناه میبری منم همین کارو میکنم و دیگه بهت نمیکم که حالم خوب نیست الانم میخوام بخوابم شب بخیر
قاطی کرد که دارم باهات حرف میزنم میگی میخوام بخوابم
گفتم خوب بگو میشنوم گفت هیچی شب بخیر
امروزم بهش گفتم باید با تو یاغی بود این مدلی آروم جواب نمیده برای تو.
میام به زور میبرمت بیرون و مجبورت میکنم برام حرف بزنی
مگه الکیه که حر

ادامه مطلب  

رسوایی 2  

فیلم سینمایی رسوایی 2 را از سوپری محل گرفتیم و دیدیم .
شیخ داستان آقای ده نمکی اعتقاد دارد قبل از اینکه خدا ما را تکان بدهد ما خودمان را تکان دهیم .
این تکانها(زلزله) یکبار در خواب و یکبار در واقع ، وقتی که شیخ سوار برهواپیما است به تصویر کشیده می شود و معلوم می شود که مردم خیلی هم گوششان به حرف شیخ بدهکار نیست و کار خودشان را می کنند و این یعنی نقطه سرخط ... .

ادامه مطلب  

پنهانی  

ساقیا ته استکان هایت نمیگیرد مرا 
لطف کن از دور بعدی پیک لیوانی بریز 
نه شراب روس می خواهم ، نه جنس ارمنی 
از همین سگ مزه های تلخ ایرانی بریز 
از شراب تلخ مرد افکن که حافظ گفته بود 
یا از آنهایی که تنها خود تو می دانی بریز
حنجر داودی ات را تاب خواندن گر نماند
لا اقل "می "را به آیین سلیمانی بریز 
آنچنان مست و خرابم کن که گر خیام هم 
دید بنشیند یک امشب را به مهمانی بریز
شیخ صنعا خرقه رهن خانه خمار داشت 
من ندارم حرفه ای ، اما تو سلطانی بریز 
سامری ب

ادامه مطلب  

شناخت شهید کمیل قربانی  

 
ماجرای گاو بنی‎اسرائیل، مختلف نقل شده، ما در اینجا نظر شما را به ذكر یكی از آن روایات، با توجّه به روایات دیگر و آیات 67 تا 73 سورة بقره، جلب می‎كنیم. مرد نیكوكاری به پدر و مادر خود احترام می‎گذاشت. در یكی از روزها كه پدرش در خواب بود معاملة پر سودی برایش پیش آمد، ولی مغازه‎اش بسته بود و كلید مغازه نزد پدرش بود و پدرش نیز در آن وقت خوابیده بود. فروختن كالا، بستگی به بیدار كردن پدر داشت،...
ادامه متن را در ادامه مطلب مطالعه بفرمایید           

ادامه مطلب  

دانلود بازی Killing Floor 2 برای PC  

با سلام خدمت دوستان عزیز یاور وبلاگی!
در این پست  دانلود بازی Killing Floor 2 برای PC را هم برای شما عزیزان و خوبان قرار داده ایم.
داستان بازی Killing Floor 2 در قاره ی اروپا زمانی آغاز می شود که یک بیماری مرگبار در این قاره شیوع کرده است . تنها پس از گذشت یک ماه از وقوع این حادثه و شیوع این بیماری آن جامعه به طور کامل بهم ریخته ارتباط با کشورهای دگر به طور کامل قطع شده , دولت کاملا سقوط کرده و هیچ گونه نیروی نظامی ای هم برای کمک به افراد باقی مانده در کشو

ادامه مطلب  

دل به زرتشت داده ام  

دل به زرتشت داده ام دیگر دلی در کار نیست
عشق من کوروش شده٬ عشقی در این بازار نیست
هر چه داریم از همینان است٬ ایرانم وطن
زنده باد این دو٬ که جز این در جهان هوشیار نیست
کیش نیکوتر ز زرتشت در جهان احضار نیست
هرکه گوید٬ خواب هست و لاجرم بیدار نیست
هر کسی دراین جهان پا به ثریا هم نهاد
هنر این دو بزرگ است٬ جز به این آگاه نیست
مهر ایشان را هرآنکس در دلش روشن کند
تا ابد شاد وفروزان است و دست بردار نیست
هر که خواهد در مسیر زندگی نیکو شود
جز به این دو عشق و

ادامه مطلب  

خداوندمنان ساحر  

بسم الله الرحمن الرحیم- طنین اسطوره های خیالی اجداد شیطانی یزید در رگ هایش میدوید- داغ افتاب بهشت خیالی روح فسون شده اش پرپر میزد- جهالتی – که جهالت های گذشته را فسانه کرد-همه را به خواب برد- با بوزینه ای به عشق ورزی پرداخت  وارهیده از بهشت اخلاق- اخلاقراز درون دهلیز نفس اماره  نگاه کرده بود- فلسفه عبادت درپیاله مستانه شبانه است- این بت طبیعت است که کار خدائی میکند- میان لذت وخیال واوهام پرتاب شده بود- وحسین درگهواره به عرش رفت گرچه مخلوق بود

ادامه مطلب  

60percents  

دیروز از ساعت شش و نیم که برگشتم تا شش صبح روز بعدش خواب بودم بعد هم کنکور زبان قسمت زبان تخصصیشو صحیح کردم باورم نمیشه....شصت درصد....تا سال قبل بیشتر ده درصد نمیزدم...باورم نمیشه تا حدیووو البته هنوز معلوم نیست دقیق... باید صبر کنم تا خود سازمان سنجش کلید ها رو بزنه...اگه شصت درصد زده باشم احتمالا اسپانیایی تهران قبولم....باحال نیست؟

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >