برای داشتنت گذشتم از سختی ها.....  

برای داشتنت گذشتم از سختی ها ، دلتنگی ها ، بی قراریهابرای داشتنت گذشتم از همه چیز ، از احساسم و این چشمهای خیسگذشتم از غرورم ،از تنهایی این دل صبورم....برای داشتنت از خودم نیز گذشتم ، از تمام گذشته هایم نیز گذشتم....برای داشتنت چه شبهایی تا صبح بیدار ماندم ،از تمام لحظه هایم جا ماندم، من آخر این قصه را نخواندم....آخرش برای داشتنت بیهوده به دنبالت می آمدم....آخر قصه تو رفته بودی ، اما چرا به من نگفته بودی که یک روز میروی....برای داشتنت به قلبم نیز پشت

ادامه مطلب  

چشمانت...  

برایم مهم نيست چه میشود!!! به همه ی باورهایم سوگند!!! هیچ چیزی برایم مهم نيست!!! یک کلام!!! من...... دست از..... دوست داشتنت نمیکشم!!! و این یعنی... نهایت خوشبختی!!! گیرم تمام دنیا بگویند ما مال هم نيستیم!!! ما به درد هم نمیخوریم!!! گیرم برای زیر یک سقف رفتن.... عشق ... آخرین معیار این جماعت باشد!!! گیرم دوست داشتن بدون سند حرام باشد!!! عجیب باشد!!! باور نکردنی باشد!!! من اما... گیر این گیرها نيستم!!! من تا أبد.... گیر چشمان توام!!! گیر دوست داشتنت!!! میخواهم همه بدانند که...

ادامه مطلب  

واسه عشق زندگیم حسین خرسیم  

سلام به عشق زندگی من امید هر لحظه ی من لبخند روی لب من 
دلم واست تنگ شده نفسم دلم واسه خنده هات و شوخیات تنگ شده
امشب خاطراتمون بهم سر زد ، نفس یادته ساعت 4صبح؟یادته واسه داشتنت چقد تلاش کردم؟وای تو حافظ همدیگرو دیدیم از ذوق گریه م گرفت حسینم اون لحظه ای که واس اولین بار دیدمت داشتم بال در میاوردم مخصوصا وقتی تو شاهچراغ با من حرف زدی ،  جیگر یادم نمیره صدات تو گوشمه بهم گفتی سلام خوبی؟خب بگو چی بگیم بهشون الان که رفتیم؟!!نفس یادته بعد از خواستگ

ادامه مطلب  

برای نداشتنت  

برای داشتنت گذشتم از سختی ها ، دلتنگی ها ، بی قراریهابرای داشتنت گذشتم از همه چیز ، از احساسم و این چشمهای خیسگذشتم از غرورم ،از تنهایی این دل صبورم....برای داشتنت از خودم نیز گذشتم ، از تمام گذشته هایم نیز گذشتم....برای داشتنت چه شبهایی تا صبح بیدار ماندم ،از تمام لحظه هایم جا ماندم، من آخر این قصه را نخواندم....آخرش برای داشتنت بیهوده به دنبالت می آمدم....آخر قصه تو رفته بودی ، اما چرا به من نگفته بودی که یک روز میروی....برای داشتنت به قلبم نیز پشت

ادامه مطلب  

 

تو هـیـــــــچ وقت نفهمیدی...
مـــــن برای داشتنت : دلـــــــــــم را نـــــه... عشقــــــــــــــم را نـــــــه...
رویاهایــــــــم را نــــــه...!!!
برای داشتنت...
"حســــــــی" را دادم که بدون آن دیگــــــر ، "من" آن "منِ" سابــــــــق نيستم...!!

ادامه مطلب  

برای نداشتنت  

برای داشتنت گذشتم از سختی ها ، دلتنگی ها ، بی قراریهابرای داشتنت گذشتم از همه چیز ، از احساسم و این چشمهای خیسگذشتم از غرورم ،از تنهایی این دل صبورم....برای داشتنت از خودم نیز گذشتم ، از تمام گذشته هایم نیز گذشتم....برای داشتنت چه شبهایی تا صبح بیدار ماندم ،از تمام لحظه هایم جا ماندم، من آخر این قصه را نخواندم....آخرش برای داشتنت بیهوده به دنبالت می آمدم....آخر قصه تو رفته بودی ، اما چرا به من نگفته بودی که یک روز میروی....برای داشتنت به قلبم نیز پشت

ادامه مطلب  

 

من واسه مصرف جنسی نيستم...واسه اینکه فقط حال کنی و تموم که شد عین بطری خالی بذاریم کنار...نه...من واسه دوست داشتن و دوست داشته شدنتم...واسه همیشه ام...نه واسه لحظه هایی..واسه همه چیزم...نه بعضی چیزا...واسه توام...نه واسه بچگیات...بچگی کردنات...

ادامه مطلب  

نبودنت  

برای داشتنت  گذشتم از سختی ها ،دلتنگی ها ،بی قراری هابرای داشتنت گذشتم از همه چیز ، از احساسم و این چشم های خیسگذشتم از غرورم ، از تنهایی این دل صبورم ...برای داشتنت از خودم نیز گذشتم ،برای داشتنت چه شب هایی را تا صبح بیدار ماندم از تمام لحظه هایم جا ماندم ،من آخر این قصه را نخواندم آخر قصه تو رفته بودی،اما چرا به من نگفته بودی که یک روز میرویبرای داشتنت به قلبم نیز پشت کردم ، چقدر شب و روز گلایه از سرنوشت کردم..رفتی و مرا جا گذاشتی ، مرا با تما

ادامه مطلب  

40 گیگ خاطره !  

 
باز هم بی هوا آمدیی و  . . .
بازهم هوایی م  کرده ای
باز هم ناتمام هایم صف کشیده اند
به شمارش ثانیه هایم
رویاهای بیدار شده ام  خوابم را ربوده
هوس داشتنت راه گلویم را بسته
هوای داشتنت
راه گلویم را بسته ....
 
.................................................................................
 
 

ادامه مطلب  

حرف دل  

فقط اولین دوست داشتن درد دارد ! همانی که وقتی میرودنمیدانی چطور به دلت بفهمانیکه محاسباتت غلط از آب درآمد ..چطور بگویی نشدکه نشکندنریزد ..
بعد ها دوست داشتن هایتنه به قوت قدیـم استنه دردناک جوری علاقمند میشویکه رفتن را به طورِ پیش فرضروی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت ...
دوست میداریاما اگر چنـد بار آنی بشود که نبایدحرفی بزند که بهم بریزدتدوست داشتنت بر حسبِ تنظیماتبه نداشتن میل میکندبهتر بگویمدوستش خواهی داشتاما اهمیتی ندارد داشته باشی

ادامه مطلب  

 

ـفقط اولین دوست داشتن درد دارد! همانی که وقتی میرود نمیدانی چطور به دلت بفهمانی که محاسباتت غلط از آب درآمد .. چطور بگویی نشد که نشکند نریزد .. بعد ها دوست داشتن هایت نه به قوت قدیم است نه دردناک جوری علاقمند میشوی که رفتن را به طورِ پیش فرض روی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت ... دوست میداری اما اگر چند بار آنی بشود که نباید حرفی بزند که بهم بریزدت دوست داشتنت بر حسبِ تنظیمات به نداشتن میل میکند بهتر بگویم دوستش خواهی داشت اما اهمیتی ندارد داش

ادامه مطلب  

دیوونه شدم.. دیوونت...  

تو خوابگاه نشستم واسه میان ترم دو روز دیگه م دارم درس میخونم.. با یه لبخند رو لبام.. که هی یادم میاد دیشب خوابتو دیدم... حضورت خوبه.. لمست خوبه.. داشتنت خوبه... 
تو فکرای خوشمزه و لذت بخش داشتنت بودم.. یهو ترسیدم.. اینقدر که طاقتم نیومد نیام و ننویسم بلکه فکرم خالی شه یکم.. 
میترسم.. اومدم اعتراف کنم اینجا که میترسم از نداشتنت... نبودنت... 
روزها تو فکرمی.. عصرها تو بغلتم.. شب ها تو خوابمی..
چطور فکر کنم نباشی و تنم نلرزه..؟
 
خابالوجون.. خوبه که خوابی الان.

ادامه مطلب  

اولین دوست داشتن  

فقط اولین دوست داشتن درد دارد ! همانی که وقتی میرودنمیدانی چطور به دلت بفهمانیکه محاسباتت غلط از آب درآمد ..چطور بگویی نشدکه نشکندنریزد ..
بعد ها دوست داشتن هایتنه به قوت قدیـم استنه دردناک جوری علاقمند میشویکه رفتن را به طورِ پیش فرضروی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت ...
دوست میداریاما اگر چنـد بار آنی بشود که نبایدحرفی بزند که بهم بریزدتدوست داشتنت بر حسبِ تنظیماتبه نداشتن میل میکندبهتر بگویمدوستش خواهی داشتاما اهمیتی ندارد داشته باشی

ادامه مطلب  

دوباره...  

دوباره انار های سرخ
دوباره عطر نمناک خاک
دوباره زندگی
دوباره برگ
دوباره عشق
دلت گرم به قرار های بیقراری
ب فصل عاشقی های ناب
حال دلت خوب خوب...
---- ---- ---- --- --- --- ----
دوست داشتنت طعم گس خرمالوی کالی بود
در دهان داغ تابستان
دوست داشتنت مرگ قناری عاشق بود
در کنج قفس
 انعکاس ماه بود
در برکه ی خیالم
همان قدر دور
همان قدر دست نیافتنی
...

ادامه مطلب  

برای نداشتنت  

برای داشتنت  گذشتم از سختی ها ،دلتنگی ها ،بی قراری هابرای داشتنت گذشتم از همه چیز ، از احساسم و این چشم های خیسگذشتم از غرورم ، از تنهایی این دل صبورم ...برای داشتنت از خودم نیز گذشتم ، برای داشتنت چه شب هایی را تا صبح بیدار ماندم از تمام لحظه هایم جا ماندم ،من آخر این قصه را نخواندم آخر قصه تو رفته بودی،اما چرا به من نگفته بودی که یک روز میرویبرای داشتنت به قلبم نیز پشت کردم ، چقدر شب و روز گلایه از سرنوشت کردم..رفتی و مرا جا گذاشتی ، مرا با تمام

ادامه مطلب  

اولین دوست داشتن  

فقط اولین دوست داشتن درد داردهمانی که وقتی میرودنمیدانی چطور به دلت بفهمانی که محاسباتت غلط از اب در امد ....چطور بگویی نشدکه نشکند نریزد ...بعد ها دوست داشتن هایتنه به قوت قدیم استنه دردناکجوری علاقمند میشویکه رفتن را به طور پیش فرضروی تنظیمات دوست داشتنت خواهی داشت ...دوست میداریاما اگرچند بار انی بشود که نباید حرفی بزند که بهم بریزدتدوست داشتنت بر حسب تنظیمات به نداشتن میل میکندبهتر بگویم دوستش خواهی داشتاما اهمیتی ندارد داشته باشی اش یا

ادامه مطلب  

پاییزانه نود و پنج :)  

خیلی وقت بود اینجا چیزی ننوشتیم.خوشحالم از داشتنت پسره عزیزم و هربار با یادآوری بودنت به خودم؛ از خدا تشکر میکنم که هستی  . که ایقدر خوبی برای من .یه عالمه چشم اندازهای قشنگ و صورتی و طلایی درام میبینم واسه روزهایی که هنوز نیومدن

ادامه مطلب  

ترس  

با تقدیم سلام و عرض ادب
منو شبو....تنهایی هام....یه کابوسه وحشتناک توی این درگیری هام...منو این همه دلواپسی.....منو این همه بیقراری....منو یک دله تنگو و تاریک...منو این همه روزهای  علکی...منو این همه هیچ...منو این همه پوچی....آخه این همه گلایه واسه چی...واسه کی!؟همه در حاله گذر....چه از روت...چه از کنارت...چه از خودت...همه خود پرور...همه خود رای...همه مغرور...مگه میشه این همه گلایه!؟واسه کی!؟واسه چی!؟واسه رغابت....نه رفاقت.....واسه پیش بردن اهدافه پلید...واسه به خاک ک

ادامه مطلب  

دوست داشتنت تعطیل نمی شود  

جمعه،تعطیلی،فراغت
آه
امان از دوست داشتنت که تعطیلی هم نمی شناسد
 
+وقتی معترف باشید کسی رو دوست دارید راحت تر می بخشیدش...دیشب اعتراف کردم حالا می خوام ببخشمت!
+"قلب خاطرات بد را کنار می زند و خاطرات خوش را جلوه می دهد و درست از تصدق سر همین فریب است که می توانیم گذشته را تحمل کنیم" عشق در زمان وبا
+امشب باید سه تا پروژه رو تحویل بدم...یا خدا

ادامه مطلب  

تعطیل  

امروز به عاقل شدن فکر کردم، به ننوشتن برای خونده نشدن....هیچ چیز درونم عوض نشده،هنوز کلی خاطره،کلی آهنگ ،کلی لحظه های خوب دارم که منو یاد تو و دوست داشتنت میندازه...ولی یه حسی بهم نهیب میزنه که مثل این چند وقت گذشته بهتره همه ی  اینها رو برای خودم مرور کنم برای خودم تنهایی..نمیدونم شاید قلم خاطره ها و کاغذ احساسات تموم نشدنی خودم نسبت به کسی که برام  شبیه هیچکس نيست رو از اینجا جمع کنم و ببرم توی دلم واسه خودم و تنهاییام

ادامه مطلب  

عـــــــــــــشـــــــــــــــــق  

یادت باشد...کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند...برایش مهم نيست چاق  باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت... سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا  پایتخت... قلبت برایش مهم است...برای داشتنت می جنگد... هرجوری که  شده...برای نگه داشتنت ... برای خواستنت...برای باتوبودن و کنار تو ماندن...همه کار میکند...

ادامه مطلب  

 

یك شب سرد زمستان كنار پنجره میروی؛ تمام احساست را می بلعی یك لیوان چای هم رویش مینوشی تا خاطرت جمع شود
فكر میكنی بدون دوست داشتنش همه چیز
درست خواهد شد فكر میكنی آزاد میشوی 
 اما نه !
دوست نداشتن بعضی آدم ها دست تو نيست
بعضی ها با یك نگاه چنان قلبت را از تو میگیرند كه انگاری تو برای قلبت میزنی؛ نه او برای تو ! 
مدتها كه گذشت میبینی همه چیز بدتر شده و تو بین دوست داشتن و نداشتنش مچاله شده ای ، دلت به حال زار دلِ خودت میسوزد! 
كنار پنجره میروی و همه

ادامه مطلب  

ای هستِ تو پنهان شده، در هستیِ پنهان من  

بعضی شبا، بعضی ساعتا، بعضی دقیقه‌ها و ثانیه‌ها، انگار یه خلا و یه حفره گنده وسط قلبم درست می‌شه. هیچ چیزی جز بودنت و خواستنت و دوست داشتنت پرش نمی‌کنه. انگار هستیت توی وجودم پنهان شده باشه. هی تلنگر می‌زنه به ذهنم. انقدر دُز دوست داشتنت توی خونم بالا می‌زنه که می‌خوام تا توی اتاق خوابت پرواز کنم. از تو خواب بیدارت کنم بگیرمت بغلم. فقط ناز و نوازشت کنم. نگاهت کنم. بلکه سیر بشم. از خواستنت. عطشت و دارم. خیلی. 

ادامه مطلب  

شاید  

شاید بیایی و ببینی کلبه متروکه ما از سقف ترک برداشته است.
به قول فروغ..من در این آیه تورا آه کشیدم آه
من درآیه تورا به درخت و آب و آتش همه پیوند زدم
   نگار من مرا بخاطر بی مهری هایم حلال کن.وسعت دوست داشتنت بی پایانه.
چه کنم.چی بگم.چگونه درک کنم وقتی نمیتونم.اینبار دلگیر بودنت واسم زجره چون خودم هم توی موقعیت بدی بودم 
مات ماتم از کار دنیا بخدا اما به قول خودت خدا کریمه.بازم دعا میکنم واسه رهایی دوتامون

ادامه مطلب  

 

بهترین خبر زندگى آدم الزاما برنده شدن توى لاتارى نيست !!!
شبیه یه نور متمركز شده ى خیلی بزرگ میمونه ، دور نيست ولى در حال نزدیك شدنه .... با همه وجودم باور داشتم كه هر اتفاقى كه رخ بده بهترینه ، حتى خودمو آماده كرده بودم واسه اینكه بره تهران بسترى بشه كارشو از دست بده اما بعدش خوب خوب بشه اما دیگه دلیلى واسه برگشتن به خرمشهر نداشته باشه

ادامه مطلب  

 

همه ی دنیا رو گشتم برای به اون رسیدن
روزگار چقد قشنگه حالا که به اون رسیدم
واسه اینکه مال من شه نقشه ها براش کشیدم
واسه خنده روی لب هاش همه زندگیمو میدم
یکی هست که خیلی خوبه یکی هست که خیلی ماهه
یکی که وقتی باهامه همه کارا روبه راهه
هیشکی به چشم نمیاد، منم و خیال چشماش
خیلی ناز و مهربونه، دل من آرومه باهاش
من شانس داشتنت رو از دست نمیدم
حتی بمیرمم دلت رو پس نمیدم

ادامه مطلب  

دوست داشتنت  

کاش بدانی
دوست داشتنت
خورشید نيست،
که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛
ماه نيست،
که یک شب باشد و یک شب نباشد؛
ستاره نيست،
که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛
باران نيست،
که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد
مثل نفس می ماند
همیشه با من است.

ادامه مطلب  

دوست داشتنت  

کاش بدانی
دوست داشتنت
خورشید نيست،
که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛
ماه نيست،
که یک شب باشد و یک شب نباشد؛
ستاره نيست،
که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛
باران نيست،
که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد
مثل نفس می ماند
همیشه با من است.

ادامه مطلب  

خريد واسه تولد شوهر جان  

امروز با مامان رفتیم واسه تولد شوهری كادو خریدیم.قربون شوهریم برم چقد ذوق داشتم واسه خرید كردن واسه نفس جانم

ادامه مطلب  

 

امشب می خواهم از تو بنویسم !می خواهم مسئولیت دوست داشتنت را قبول كنم !قبول می كنم كه در تمام این مدت دوستت داشتم اما از تو ننوشتم دوستت داشتم و انتخاب كردم كه تنها بمانم اما به تو فكر نكردم هیچ وقت به عشقت ، به لبخندتاحساس مالكیت نداشتم ...می دانم كه به احمقانه ترین شیوه در عشق هم سعی دارم منطقی باشم !من امشب اعتراف می كنماعتراف می كنم چون می دانستم به تو نمی رسم از بیشتر دوست داشتنت دست كشیدم .اعتراف می كنم آنقدر دوستت داشتم كه كسی را به زندگیم ر

ادامه مطلب  

مَرد  

ببین ای لحظه شوقم ای تو تعبیر یه رویابذار تا بشوره اشکم این غبار خستگیهابذار تا بشم مثل کوه پشت هر دلگرمی تو بذار حس کنم یه مَردَم واسه هر دلتنگی توبرا جنگ تو با تقدیر دل من باشه سلاحتواسه بردن توی هر جنگ عشق من باشه کنارتدست من باشه یه مرهم واسه زخم کهنه توهق هق شبانه من توی بغض و گریه توبذار من بشم فدایی واسه ناز تو کشیدنتن من یه نردبون شه واسه تو به اوج رسیدنبذار حس کنم یه مَردَم با لطافت زنانه اتبذار تا بشم یه تعبیر واسه رویای شبانه اتمن ب

ادامه مطلب  

96  

وقتی کله سحر میخوای بری سرکار و میبینی بابات جلوتر رفته ماشینتو از پارکینگ برات درآورده و حتی بخاریشم روشن کرده تا گرم شه ...فقط میتونی خدا رو شکر کنی واسه بودنش...واسه سلامتیش ....واسه این همه مهربونیش....خدایا شکرت واسه پاییز امسال...سال گذشته پاییز خیلی بدی رو گذروندیم ........

ادامه مطلب  

 

سردی نگاتو بشکن ،فاصله سزای ما نيست
 تو بدون، واسه همیشه،
این جدا ئی حق مانيست
بودن تو آرزومه ، حتی واسه یه لحظه میمیرم بی تو خوندن من یه بهانست ،
یه سرود عاشقانست
 من برات ترانه می گم،
 تا بدونی که باهاتم تو خود دلیل بودنم ،
بی تو شب سحر نمی شه
 میمیرم بی تو من عشقت رو به همه دنیا نمی دم
 حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم
 با تو می مونم واسه همیشه
 اگه دنیا بخواد منو تو تنها بمونیم واست میمیرم
، جواب دنیا رو می دم
با تو می مونم واسه همیشه
 خاطرات

ادامه مطلب  

ولنتاین برفی  

 
کجایی که امسال جات خالیه
ولنتاین اینجا هوا برفیه
توو راه گلو توده ای پر فشار
پیام آور فصل کم حرفیه
 
همه آرزوهام بر باد رفت
اتاقم پر از ابر بی تابیه
ولی پیش بینی میگه این هوا
اگه باشی گرم و آفتابیه
 
دلم سرده از فصل وارونگی
حضورت منو محبوبتر میکنه
 یه بارون آروم رو دلتنگی هام
هوای خونه رو خوب تر میکنه
 
پراکنده می شن همه غصه هام
ببین عطر موهات چه ها میکنه
یه موج ملایم از اندام تو
شنیدم که توفان به پا میکنه
 
توو تردید دوس داشتنت یخ زدم
توو اندو

ادامه مطلب  

بالاخره  

بالاخره یه روزی دلت تنگ میشه ..
واسه دیوونه بازیامون 
واسه صداقتمون
واسه اینکه فکر میکردیم هیچی جلومونو نمیگیره
واسه اینکه فک میکردم همه ی مشکلاتتو میتونم حل کنم
تا موقعی که خودم شدم یکی از مشکلاتت...
و رفتی
تنها مشکلی که خودت حل کردی...

ادامه مطلب  

دوستت دارم واسه هميشه  

دوستت دارم، نه واسه اینكه تنهام
دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه هستی باهام
دوستت دارم، نه واسه اینكه بی قرارم
دوستت دارم، چون تو گفتی، هیچ وقت نمیكنی خارم
دوستت دارم، نه واسه اینكه دربه درم
دوستت دارم، چون تو گفتی، میگیری بال و پرم
دوستت دارم، نه واسه اینكه دل تنگم
دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه باهات یكرنگم
دوستت دارم، نه واسه اینكه دورم
دوستت دارم، چون تو گفتی، واست یه هم زبونم
دوستت دارم، نه واسه اینكه هستی تو رویام
دوستت دارم، چون تویی ت

ادامه مطلب  

یخ در جهنم..  

دوست داشتنت امشب //
طعم یخ در بهشت می دهد //
وسط گرمای مرداد //
که همه را کلافه کرده است //
که همه را به جان هم انداخته است //
و تو را به جان من! //
به جان تو //
دوست داشتنت //
طعم یخ در بهشت می دهد امشب //
و تازه کجایش را دیده ای!؟ //
می ترسم برف بگیرد فردا //
و حیرتِ روزنامه ها //
شهر را بردارد! //
تو که می خوابی //
می ترسم خوابِ برف ببینی //
و برف بگیرد //
و مرداد //
مات //
مات //
به هویتش شک کند! //
یا خوابی ببینی //
که درخت سبز شود بر تخت //
و همسایه از صدای روییدن ریشه

ادامه مطلب  

حرف دل(205)  

دیروز بهم گفتی که هرکه از دیده رور از دل برود،این حرفت بهم آتیش زد،آتیش زد چون  تو بزرگترین حسرت منی،حسرت من چون بی شک با تو خوشبخت ترین بودم و لی از داشتنت خودمو بی نصیب کردم،بی نصیب چون لیاقتتو نداشتم،چون خوشبختی تو از خوشبختی من مهم بود و هست،و حالا هر روز برای چندمین بار این حسرت رو برا خودم هی یادآور میشم،بعضی وقتا به ندرت وقت هایی که خودخواه میشم به خودم حق میدم و میگم حق نداشتم خودمو از چشات بی نصیب کنم ،ولی با این وجود فرشته زمینی من ه

ادامه مطلب  

دوستت دارم ترنم  

دوستت دارم 
به اندازه اون لحظه های خیالیمون
به اندازه ثانیه های اخر بعد بوق تماس هامون 
به بزرگی عشقمون 
به اشک های جدایمون
به لذت آشتی هامون 
به بزرگی قلب پاکت 
به بی قراری هام بعد تو 
به ارامشم با تو 
به اندازه تنهای هام 
دوستت دارم 
ترنم خیلی دوستت دارم 
ایکاش بدون مدرک باور کنی من بدون تو مرده ای بیش نيستم 
خیلی میخوامت خانومم 
۵۴ دقیقه هست که دارم این متن رو برات مینویسم هر خطش کلی اشک ریختم و اروم شدم یادته اون موقعه ها وقت زیاد میاورد

ادامه مطلب  

 

من به خدا ثابت خواهم کرد
که مرا از روز ازل زنی مُرده آفریده است
و تو را از روز نخست
 مردی مُرده.
پس ما باهم برابریم
در آب
در غذا
در هوا
در آن چیزی که به من تعلق دارد
مثل اختیار یا انتخاب
در آن چیزی که از زمین نصیب تو می شود
ما باهم برابریم
و عدالت نباید درکاسه ای خون سرسفره های مردم لیسیده شود
من حق دارم به اختیار خودم پرواز کنم
و تو می توانی
 به اختیارخودت یا نیاکان گور به گور شده ات
هرجا که خواستی لنگر بیندازی،
نگو
آن کس که تن ام را می فروشد
صاحب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1