کاشت دندان ایمپلنت چیست؟  

کاشت دندان ایمپلنت چیست؟
ایمپلنت دندانی را فرم ها یا پست هایی گویند که با عمل جراحی در استخوان فک در زیر لثه جای میدهند و در هنگامی که می خواهند به کاشت دندان ایمپلنت از آن ها استفاده کرد تا بتوان آن ها را در دهان جای داد و دندان را کاشت.به این دلیل که ایمپلنت دندانی درون فک استخوانی قرار داده میشود باید یک نقطه ی اتکای ثابت باشد تا بتوان دندان های مصنوعي را به آن تکیه داد . با استفاده از پل هایی که بر روی ایمپلنت ها قرار داده میشود به این دلی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1